Aylık arşivler: Haziran 2016

Elektrik Mühendisliği Çalışma Alanları

 • Elektrik üzerine serbest mühendis olarak kendi “mühendislik firması“nı açabilir (SMM), bir mühendisin yıllık 500.000m2
 • Dünyaca büyük firmalarda en az 500’den fazla mühendisin bir arada çalıştığı Araştırma ve Geliştirme Merkezlerinde “arge mühendisi” olarak,
 • Tek başına “yapı denetim” firması kurabilir (gerekli teknik personeli çalışan olarak belgelemesi şartları vardır),
 • Elektrik mühendisliği firmalarında “proje mühendisi“, “şantiye mühendisi” olarak çalışabilir,
 • İlgili mühendislik firmasında “proje mühendisi” olarak,
 • Firma ve fabrikalarda herhangi bir birimde “yönetici” olarak,
 • Banka vb. gibi kuruluşlarda “yönetici” olarak,
 • Sahada ekip yönetimi için “saha mühendisi” olarak,
 • İlgili iş konusunda “tasarım mühendisi” olarak,
 • Firmalarda “yazılım mühendisi” olarak,
 • Kurulum, onarım, bakımda ekip yönetimi için “bakım mühendisi” olarak,
 • Elektrik enerjisi dağıtım şirketlerinde, arıza ekipleri yönetimi için “koordinatör mühendis” olarak,
 • İşletme kaynak planlaması için “planlama mühendisi” olarak,
 • Fabrikalardan hammadde, malzeme tedarik için “satınalma mühendisi” olarak,
 • Üretimi yapılan bir ürün ya da parçasını, firma ve fabrikalara pazarlamak için “satış mühendisi” olarak,
 • Yapı denetim firmasında”elektrik mühendisi uygulama ve proje denetçisi” olarak, yetki sınırı yıllık 120.000m2 dir,
 • Yapı denetim firmasında “elektrik mühendisi kontrol elemanı” olarak, yetki sınırı yıllık 120.000m2 dir,
 • Devlette kamu personeli seçme sınavı ile “elektrik mühendisliği” kadrolarında,

vb gibi alanlarda görev yapabilirler.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Nedir?

800px-Power_plant

Dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik disiplinlerinin genel adı olarak kullanılır. Bunun yanında elektrik mühendisliğinin alt dalı olan power engineering (güç mühendisliği), Türkiye’deki elektrik mühendisliğinin karşılığıdır.

Elektrik Mühendisliği elektrik, elektronik, elektromanyetizma ve elektromanyetik ışınlar üzerine çalışan çok geniş kapsamlı bir mühendislik disiplinidir. Transistör ve mikroçiplerin icadıyla birlikte elektrikle çalışan hemen hemen her eşya elektrik mühendisliğiyle alakalıdır. Günümüzde gelişen teknolojiye öncülük eden en önemli alanlardan ve inovasyona en açık mühendislik dallarından biridir.

Türkiye’de, üniversiteye geçiş sınavı ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü kazanılarak 4 yıllık lisans eğitimi(yabancı dil hazırlık hariç) görülür. Öğrenciler elektrik üzerine genel tüm dersleri görürler, 3. sınıfta ya da 4.sınıfta seçtiği alt dala göre daha detaylı eğitim alır. Farklı bir alt dalı yüksek lisansta da seçerek uzmanlaşabilir.

Elektrik-elektronik Mühendisliği dışında elektrik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, kontrol mühendisliği, biyomedikal mühendisliği gibi bölümler de vardır. Bu bölümlerde elektrik-elektronik mühendisliğinden farklı olarak opsiyon(alt dal) seçimleri sınırlıdır. Kontrol, elektrik ve biyomedikal mühendislikleri kendi alanlarıyla sınırlıdır opsiyon seçimi yoktur. Elektronik ve haberleşme mühendisliğinde ise elektrik(güç) mühendisliği opsiyonunu seçilemez elektronik, haberleşme(telekomünikasyon), biyomedikal gibi alanlara yönlenebilir. Alt dallar ayrı bölüm olarak açıldığında daha detaylı ve alana yönelik bir eğitim alınır ancak iş alanları kısıtlanmış olur.